DAJCIE ROZMAWIAĆ!

Apelujemy do prezesa TVP Jacka Kurskiego o przywrócenie na antenę programu Jana Pospieszalskiego „Warto rozmawiać” i głośno sprzeciwiamy się blokowaniu pluralizmu w telewizji publicznej.

40840 – tyle osób podpisało petycję

Dajcie rozmawiać!

Nie milkną echa po wyemitowanym 12 kwietnia na antenie TVP3 programie „Warto rozmawiać”. Prowadzący Jan Pospieszalski wraz z zaproszonymi gośćmi (lekarze i prawnik) nie szczędzili słów krytyki pod adresem rządu, który ich zdaniem zupełnie nie radzi sobie z tzw. pandemią koronawirusa.

 

Redaktor i uczestnicy programu głośno punktowali straszącego Polaków Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, nieskuteczny i bezprawny lockdown, spowodowaną nim zapaść służby zdrowia i ponad 100 tysięcy nadmiarowych zgonów, a także Narodowy Program Szczepień, który wcale nie zatrzymał choroby.

 

Kilka słów gorzkiej prawdy na temat nieudolnej polityki rządu najwyraźniej oburzyły poseł PiS Joannę Lichocką, która doniosła na Jana Pospieszalskiego do prezesa TVP i zażądała, by ten zdjął z anteny program „Warto rozmawiać”. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Tydzień później zablokowano emisję nowego odcinka, a Komisja Etyki TVP orzekła, że w programie „naruszono zasady etyki dziennikarskiej obowiązujące w Telewizji Polskiej”.

 

Nie ma naszej zgody na cenzurę w iście PRL-owskim stylu i blokowanie pluralizmu w mediach, a zwłaszcza w telewizji publicznej, opłacanej przecież przez wszystkich podatników. Dlatego apelujemy do prezesa TVP Jacka Kurskiego, by ten przywrócił na antenę program „Warto rozmawiać” i zadbał o możliwość prezentowania różnych poglądów w telewizji publicznej.

Treść petycji:

Szanowny Pan Mateusz Matyszkowicz
Prezes Zarządu TVP S.A.

 

Szanowny Panie Prezesie!

Z nieskrywaną radością przyjmuję decyzję Rady Mediów Narodowych o odwołaniu dotychczasowego prezesa Telewizji Publicznej Jacka Kurskiego, ze stanowiska, które z krótką przerwą zajmował od 2016 roku.

Decyzja ta i mianowanie Pana na to stanowisko niesie nadzieję na przywrócenie polskim mediom publicznym prawdziwej wartości i misji, którą powinny się one kierować. Niestety, na przestrzeni ostatnich lat Telewizja Polska stała się synonimem tuby propagandowej jednej partii, obierając jedną ze stron tej absurdalnej dychotomii polskiej sceny politycznej.

Panie Prezesie!

Na Pana barkach spoczywa nadanie nowego kształtu narodowego medium, tak, aby pluralizm debaty politycznej i wyjątkowa wartość tworzonych i emitowanych programów stały się nową wizytówką wszystkich stacji pod Pana zarządem.

Upadek Telewizji Publicznej, który obserwowaliśmy na przestrzeni ostatnich lat nie wyrażał się jedynie w promocji nie dość wyrafinowanej twórczości muzycznej czy też manipulowaniem faktami i nierzetelnością dziennikarską, ale w istocie w wyrugowaniu pluralizmu debaty publicznej, poprzez niedopuszczanie niezależnych dziennikarzy i stanie się tubą propagandową partii rządzącej.

Jednym z istotnych symptomów tego antypluralistycznego podejścia było zniesienie pod naciskiem polityków i lobbystów programu redaktora Jana Pospieszalskiego pt. “Warto rozmawiać” z ramówki TVP. Jak zapewne Pan wie, był to jeden z ostatnich programów Telewizji Publicznej, w którym można było usłyszeć głos krytyczny wobec partyjnej linii przekazu.

Redaktor Pospieszalski nie bał się stawiać niewygodnych tez i m.in. jednoznacznie oceniać nieskuteczne działania władz w sprawie tzw. pandemii koronawirusa.

Zwracam się do Pana z ogromną nadzieją na zmianę dotychczasowego kształtu mediów publicznych. Wierzę, że jest Pan w stanie przywrócić znaczenie polskiej Telewizji Publicznej, przywrócić jej pozycję poprzez odwołanie się do jej prawdziwej misji i zadań.Niech pierwszym z kroków do przywrócenia tej “normalności” od której telewizja pod zarządem byłego prezesa Jacka Kurskiego odbiegła, będzie obiecane, a później porzucone, przywrócenie programu “Warto rozmawiać”, który istotnie dawał odczuć, że TVP nie ma na celu “zarabianie pieniędzy, tylko propagowanie etycznych, artystycznych i intelektualnych wartości pośród jak najszerszej widowni”.

Z wyrazami szacunku

Podpisz petycję do prezesa TVP Jacka Kurskiego i zażądaj przywrócenia programu ,,Warto rozmawiać"!

Jak oceniasz jakość programów w telewizji publicznej?

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skawińskiej 13 lok. 13, 31-066 Kraków (administrator danych osobowych), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, w następujących celach: a) podjęcia działań przed zamówieniem oraz wykonaniem zamówienia i wsparcia akcji (art. 6 ust.1. lit. b i c RODO), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem w związku z celami statutowymi Stowarzyszenia, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia, jak również umożliwienia udziału w spotkaniach, kampaniach i akcjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, w szczególności Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c), d) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenie powyżej wskazanych celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez Stowarzyszenie (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>