DAJCIE ROZMAWIAĆ!

Apelujemy do prezesa TVP Jacka Kurskiego o przywrócenie na antenę programu Jana Pospieszalskiego „Warto rozmawiać” i głośno sprzeciwiamy się blokowaniu pluralizmu w telewizji publicznej.

39158 – tyle osób podpisało petycję

Dajcie rozmawiać!

Na nic zdały się obietnice władz Telewizji Polskiej, które jeszcze przed wakacjami zadeklarowały że program „Warto rozmawiać – w którym wiosną skutecznie punktowano Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, bezprawny lockdown i zapaść służby zdrowia – wróci na stałe do ramówki TVP.

 

Jeszcze 29 czerwca, na antenie Radia Poznań, redaktor Jan Pospieszalski poinformował, że: Mamy deklarację od prezesa Kurskiego, że od września program wraca na antenę. Niedawno wątpliwości w tej sprawie rozwiał sam prezes TVP Jacek Kurski, który w jednym z wywiadów powiedział wprost: Myślę, że Janek Pospieszalski sam się wykluczył, nakręcając histerię antyszczepionkową i atakując walkę rządu z pandemią.

 

To jednak nie koniec problemów redaktora Pospieszalskiego. Po tym, jak dziennikarz został wyrzucony z telewizji publicznej, teraz musi zmagać się z prywatną firmą, która nie pozwoliła mu prowadzić zbiórki na dalszą działalność publicystyczną. Jak widać, poprawność polityczna zatacza coraz szersze kręgi.

 

Widząc co się dzieje, nie ma naszej zgody na robienie prywatnego folwarku z telewizji publicznej, opłacanej z pieniędzy wszystkich podatników i blokowania pluralizmu w mediach, zwłaszcza w tak ważnych tematach, jakim niewątpliwie jest zdrowie i życie Polaków. Mamy już dość „jednomyśli” politycznej oraz propagandy, jaką karmi Polaków telewizja publiczna w temacietzw. pandemii koronawirusa.

 

Dlatego apelujemy do prezesa TVP Jacka Kurskiego, by umożliwił prezentowanie różnych poglądów w telewizji publicznej, a także przestał traktować milionów Polaków jako osoby, którym można wciskać każdą, nawet najbardziej prymitywną propagandę.

 

Treść petycji:

Sz. P. Jacek Kurski
Prezes Telewizji Polskiej

Szanowny Panie Prezesie!

Wyrażam swoje głębokie oburzenie Pańską decyzją o całkowitym usunięciu z ramówki TVP programu „Warto rozmawiać” Jana Pospieszalskiego. Media publiczne mają, wedle założeń,do spełnienia ważne zadanie. Kryje się ono pod tajemniczym słowem „misyjność”. A to nie tylko realizacja wartościowych kulturowo i mało popularnych projektów. To także dbałość o pluralizm w debacie publicznej.

Prawdziwą misją telewizji publicznej nie jest bycie tubą propagandową partii rządzącej, a prezentowanie różnych poglądów i swoboda wypowiedzi. Z przykrością dostrzegam, że od dłuższego czasu kierowana przez Pana telewizja ma z tym wyraźny problem, czego dowodem jest ostatnia Pańska decyzja o całkowitym usunięciu z anteny programu „Warto rozmawiać”, ponieważ ten nie wpisuje się w rządową propagandę na temat tzw. pandemii koronawirusa i Narodowego Programu Szczepień.

Koronawirus był już przecież rzekomo w odwrocie. Od ponad roku słyszymy o tym, że jesteśmy już o krok od powrotu do normalności, a służba zdrowia i sanepid działają wręcz wzorowo. Skąd jednak wzięła się olbrzymia liczba nadmiarowych zgonów? Dlaczego gospodarczo-społeczny paraliż naszego kraju trwa już drugi rok i nic nie wskazuje na to, że naprawdę wrócimy do normalności? Polacy oczekują odpowiedzi na te pytania i tych odpowiedzi nieustannie poszukuje redaktor Jan Pospieszalski, dlatego też nie godzę się na jego wyrzucenie z TVP.

Tego typu praktyki narażają Telewizję Publiczną na śmieszność i przypominają cenzurę stosowaną w najmroczniejszych totalitarnych dyktaturach, czego zapewne wolałby Pan uniknąć. Dlatego oczekuję od Pana przywrócenia programu „Warto rozmawiać” na antenę i zaprzestania cenzorskich praktyk w telewizji opłacanej z kieszeni podatników, także z mojej.

Z wyrazami szacunku

Podpisz petycję do prezesa TVP Jacka Kurskiego i zażądaj pluralizmu poglądów w Telewizji Publicznej!

Jak oceniasz jakość programów w telewizji publicznej?

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skawińskiej 13 lok. 13, 31-066 Kraków (administrator danych osobowych), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, w następujących celach: a) podjęcia działań przed zamówieniem oraz wykonaniem zamówienia i wsparcia akcji (art. 6 ust.1. lit. b i c RODO), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem w związku z celami statutowymi Stowarzyszenia, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia, jak również umożliwienia udziału w spotkaniach, kampaniach i akcjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, w szczególności Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c), d) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenie powyżej wskazanych celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez Stowarzyszenie (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>